Tolkkinen Mari

Headwater streams and diversity of forests: classification of natural values and nature-preserving forestryNykyinen lainsäädäntö suojaa metsätaloustoimenpiteiden vuoksi muutokselle altistuneita luonnontilaisia tai luonnontilaisten kaltaisia pienvesistöjä lähinnä ravinne- ja kiintoainekuormitukselta. Suojelu olisi kuitenkin toimivampaa, jos vesistöt nähtäisiin kokonaisuuksina, joissa suojelutoimenpiteet ja rantametsien käsittely suunnitellaan vallitsevan kokonaistilanteen perusteella. Tehokkaan suojelun kannalta olisi tärkeää tunnistaa maa- ja vesielinympäristöjä, joissa suojelutoimenpiteiden vaikutus on suurin. Tämä hanke tuottaa tutkimustietoa rantametsien ja purouomien välisistä vuorovaikutuksista. Tavoitteena on, että vesistöjen suojelu ja metsänhoidontoimenpiteet voitaisiin sovittaa yhteen entistä paremmin. Tarkoituksena on kehittää vesistöjen luokittelua helpottava paikkatietoperusteinen järjestelmä, jonka avulla sekä luonnon monimuotoisuuden suojelun että metsänhoidon tavoitteet voitaisiin huomioida entistä paremmin.