Rydenfelt Henrik

Hankkeen lähtökohta on, että ilmastonmuutosta koskeva keskustelu on voimakkaasti muovannut sosiaalista mielikuvitustamme, tapaamme kuvitella hyvää ja pahaa tulevaisuutta. Tutkimme suomalaisen median, kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja poliittisten päätöksentekijöiden ilmastotavoitteita sekä ilmastoon liittyviä utopioita ja dystopioita. Tarkastelemme tulevaisuudenkuvia etiikan näkökulmasta kysymällä, mitä ja millaista hyvää tavoitellaan, kenelle ja millä tavoin. Lähdemme erilaiset eettiset käsitykset hyvästä ja pahasta tulevaisuudesta erottuvat erityisesti teknologiaa koskevissa näkemyksissä, jotka edustavat erilaisia sosioekonomisia tavoitteita ja käsityksiä hyvästä ja pahasta.