Pulkka Anna

Versus – a popular academic forum and journalHankkeessa kehitetään aluetieteen, maantieteen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen yhteistä Versus-verkkojulkaisua, joka nostaa esiin alojen ajankohtaista tutkimusta ja tuo sitä osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Versus toimii vuorovaikutteisena foorumina tuoden yhteen tieteen tekijöitä, asiantuntijoita, ammattilaisia, järjestötoimijoita, päättäjiä sekä alojen teemoista kiinnostuneita aktiivisia kansalaisia. Verkkojulkaisu mahdollistaa myös uusien tiedeviestinnän yhteistyö- ja toimintamuotojen sekä rahoitusmuotojen kokeilun, ja liittyy tieteenalojen piirissä järjestettyihin tapahtumiin.