Östman Magnus

Projektets målsättning är att synliggöra samhällsvetenskaplig miljöforskning som bedrivs i Finland och väcka diskussion om samhälleliga fenomen som påverkar finländarnas attityder och handlingar.