Muola Anne

Strawberries despite the pests? Exploring the possibilities of plant tolerance in plant protectionHankkeen tavoitteena on vähentää mansikanviljelyn riippuvuutta hyönteismyrkyistä. Hyönteismyrkyt, kuten muutkin torjunta-aineet, ovat haitallisia niin ihmisten terveydelle kuin esimerkiksi pölyttäjähyönteisille ? joista mansikan sato on hyvin pitkälti riippuvainen. Tutkin kokeellisesti kuinka kasvin omia puolustusominaisuuksia voidaan käyttää tuhohyönteisten torjunnassa ? asia, joka on keskeinen osa kasvinsuojelulainsäädännönkin edellyttämää integroitua kasvinsuojelua. Tutkimuslajina käytän metsämansikkaa, viljeltyjen mansikkalajikkeiden luonnonvaraista sukulaista, joka ei ole jalostuksen myötä menettänyt monia puolustuksen kannalta keskeisiä ominaisuuksiaan. Keskityn erityisesti metsämansikan kykyyn toipua tuhohyönteisten aiheuttamasta vauriosta ilman satomenetyksiä eli kasvin toleranssiin. Kasvin toleranssi on erittäin potentiaalinen, mutta toistaiseksi puutteellisesti hyödynnetty ominaisuus integroidussa kasvinsuojelussa.