Ketola Mirva

Organizing international symposium of lake restoration Symposiumin tavoite on koota yhteen kansainväliset asiantuntijat esittelemään uusin järvikunnostuksen tieteellinen ja tekninen osaaminen. Haluamme herättää keskustelua tulevaisuuden haasteista, kuten ympäristönmuutoksen ja taloudellisen kasvun aiheuttamista vaikutuksista vesistöihin. Kansainvälinen symposiumi on avoinna tutkijoille ja vesienhoidon ja rehevöityneiden järvien kunnostusten parissa työskenteleville. Symposiumin tavoite on kehittää tieteellisesti perusteltuja kunnostuskäytäntöjä, ja saada tieto parhaista menetelmistä leviämään käytännön kunnostustyöhön.