Hiedanpää Juha

CO-CREATIONS ? European Society for Ecological Economics (ESEE) 2019 Summer School in Seili Island (Turku Archipelago) on June 16th-18th, 2019.Kesäkoulu kerää yhteen noin 40 perustutkinto- ja jatko-opiskelija ja uransa alkuvaiheesa olevaa tutkijaa sekä vanhempia ekologisen taloustieteen tutkijoita ja käytännön toteuttajia. Kesäkoulu tutustuttaa poikkitieteelliseen taloustieteeseen, jonka tarkoitus on tuottaa käytännöllistä ymmärrystä luonnon ja talouden kytkeytyneisyydestä sekä kestävän kasvun ja kehityksen mahdollisuuksista. Kesäkoulu opettaa mitä yhdessä luominen (co-creation) voisi ekologisessa taloustieteessä tarkoittaa: alhaalta tulleita politiikka-aloitteita kehitetään yhdessä ja hallinto tukee kokeiluja ja varmistaa refleksiivisen toimeenpanon vaikutuksiin ja yllätyksiin asti.