Anna Muotka

Primary School Teacher’s Climate GuideHankkeen tavoite on luoda helposti tavoitettava ja lähestyttävä ilmainen luokanopettajan ilmastonmuutos-opas verkkosivun ja ladattavan PDF:n muodossa. Opas koostuu tiiviistä luokanopettajan taustatiedoksi suunnatusta yleisestä osasta sekä opetukseen suunnatusta osasta, joka rakentuu alakoulun oppilaille soveltuvista tehtävistä ja projekteista.