Tammeorg Priit

Postdoctoral research on “Towards sustainable agriculture: biochar as a soil amendment material in Finland”Tavoitteeni on tutkia monipuolisesti mitä pitkäaikaisvaikutuksia biohiilen käytöllä maanparannusaineena on erilaisilla mailla Suomen oloissa. Tutkimus perustuu pitkäaikaisiin systemaattisiin kenttäkokeisiin, joissa on viljelty Suomen kaikkia yleisimpiä viljelykasveja. Erityisesti tavoitteeni ovat määrittää biohiilen pitkäaikaisvaikutukset: 1. peltomaan pieneliöyhteisöön sekä tutkia biohiilen vaikutusmekanismeja erityisesti N2O päästöjen vähentymiseen tehostuneen denitrifikaation loppuvaiheen kautta. 2. maamurujen kestävyyteen, maan rakenteeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin peltomaasta. 3. ravinnehuuhtoumiin peltomaasta. 4. maan ravinnepitoisuuksiin sekä peltoviljelykasvien typenottoon, sadonmuodostukseen ja satoon.