Pratiwi Ayu

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kahta ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja sen vaikutusten lieventämisen kannalta merkittävää ryhmää, jotka suurimmassa osassa tutkimuksista on jätetty huomiotta: maahanmuuttajat ja naiset. Tavoitteena on tutkia vaihtoehtoista sopeutumis- ja lieventämisstrategiaa naisten ja siirtolaisten näkökulmista sekä ehdottaa suosituksia nykyisten sopeutumis- ja lieventämismekanismien parantamiseksi tuottajien ja kuluttajien näkökulmasta Suomessa ja Indonesiassa.