MMT, dos. Päivi Lyytikäinen-Saarenma & research group