Koskela Tarja

Instruments for protecting the environment in public procurementTutkimuksessa analysoidaan hankintalain suomia mahdollisuuksia vaikuttaa julkisissa hankinnoissa luonnonvarojen kestävään käyttöön, elinympäristöön ja ilmastonmuutokseen. Empiirisellä tutkimuksella selvitetään, ovatko hankintayksiköt käyttäneet hankinnoissaan joko vähimmäisvaatimuksissa tai vertailuperusteissa ympäristön suojeluun liittyviä kriteerejä ja jos ovat, minkälaisia. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää hankintayksiköille erilaisia vaihtoehtoja uuden hankintalain nojalla luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Tutkimuskysymyksinä ovat: 1) miten ympäristötekijät on huomioitu julkisissa hankinnoissa? ja 2) kuinka julkisilla hankinnoilla voidaan vaikuttaa elinympäristön ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen?