Harju Vilhelmiina

Additives and water circulation improving pesticide degradationTutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmiä torjunta-aineilla (triatsiinit, diklobeniili ja hajoamistuote 2,6-diklorobentsamidi) pilaantuneen veden puhdistamiseksi. Torjunta-aineiden hajoamista tehostetaan konsentroimalla orgaanisesta aineesta fraktioita, jotka katalysoivat nopeutettua kemiallista hajoamista esim. suodattimessa. Pohjavesisedimenteissä hajoamisen nopeutta pyritään lisäämään tehostamalla veden virtausta ja/tai ilmastusta. Menetelmät ovat osoittautuneet lupaaviksi laboratorio/pilot-mittakaavan kokeissa ja tutkimuksessa niitä kehitetään edelleen tavoitteena menetelmien soveltaminen käytäntöön.