Birge Traci

Pollinator-friendly farms: advisory materials for farmersHankkeen tavoitteena on luoda pölyttäjäystävällinen maatilakonsepti suomalaisille maatiloille tuottamalla neuvontamateriaalia, jossa esitellään tutkimustietoa ja neuvotaan parhaat toimenpiteet ja ratkaisut, joilla voidaan kehittää omaa maatilaa pölyttäjäystävällisemmäksi. Pölyttäjäystävällisen maatalous on osa uudistavaa eli regeneratiivistä maataloutta. Hankkeen aikana tuotetaan viljelijöille kohdennettu Pölyttäjäystävällinen maatila -opas (suomeksi ja ruotsiksi), järjestetään webinaari (suomeksi), järjestetään yksi videoitava pellonpiennarpäivä Vihdissä ja tarjotaan lehtiartikkeleita medialla. Educate farmers on pollinator friendly farming best practices and solutions for making one’s own farm more pollinator-friendly. Pollinator-friendly agriculture is part of regenerative agriculture. The project will produce a guide (Finnish and Swedish) for farmers, host a webinar, organise one field day for farmers, and offer articles to the media.