Berninger Kati

Embedding low carbon transition thinking in Finnish organisationsHankkeen tavoitteena on edistää kestävyysmurrosta Suomessa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Murroksen aikaansaaminen vaatii suurta joukkoa ihmisiä, jotka pyrkivät samaan suuntaan. Hanke edistää tätä varten tarvittavaa osaamista ja vuoropuhelua ja rakentaa yhteisöä, joka tarvitaan vähähiilisen yhteiskunnan rakentamiseksi. Työ tapahtuu jalkauttamalla murrosajattelua ja siihen liittyvää osaamista yrityksiin, tutkimuslaitoksiin, kuntiin ja muihin organisaatioihin. Jalkauttaminen tapahtuu asiantuntijoita kouluttamalla ja antamalle heille mahdollisuus kuukauden työjaksoon ulkomaisessa organisaatiossa sekä tarjoamalla suomalaisille organisaatioille mahdollisuus ottaa vastaan ulkomaisia asiantuntijoita. Tarkoituksena on haastaa nykyisiä toimintatapoja ja törmäyttää eri alojen ja eri sektorien edustajia.