Mäkelä Salla

Tyvilahon merkitys kuusikoiden lahopuun monimuotoisuudelle Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää onko juurikäävällä vaikutusta lahoavilla puunrungoilla esiintyvän muun lajiston monimuotoisuuteen. Juurikäävän merkitystä metsien suojelun kannalta ei ole aiemmin tutkittu. On kuitenkin esitetty, että tyvilahon seurauksena juurikääpäisten metsien arvo monimuotoisuuden suojelussa olisi merkittävästi alhaisempi kuin terveiden kuusikoiden.