Ahvenharju Sanna

The acceptability of strong sustainable consumption policies for households Hanke pohjautuu Sanna Ahvenharjun väitöskirjatyössään keräämään aineistoon. Ahvenharju on koonnut 14 ohjauskeinoa, joiden avulla voitaisiin rajoittaa kotitalouksien luonnonvarojen kulutusta. Lisäksi hän on selvittänyt noin 20 suomalaisen vaikuttajan arvioita kyseisten ohjauskeinojen hyväksyttävyydestä. Hankkeessa laaditaan yhteistyössä suomalaisen mediatalon kanssa yleistajuinen, mutta laaja artikkeli (tai artikkelisarja) aiheesta ja aineistosta sekä luodaan interaktiivinen kysely, jossa lukijat voivat esittää omia näkemyksiään kyseisistä ohjauskeinoista. Lukijoiden vastaukset analysoidaan tieteellisesti ja raportoidaan kyseisessä mediassa. Lisäksi niistä laaditaan tieteellisessa lehdessä julkaistava artikkeli.