Säätiön kestävän kehityksen toimenpidesitoumus sai ”vuoden suunnannäyttäjä”- tunnustuksen

Nesslingin Säätiö sai 30.5. Kestävän kehityksen toimikunnan 25-vuotisjuhlavastaanotolla ”Vuoden suunnannäyttäjä”- tunnustuksen Kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksestaan.

Mikä kestävän kehityksen toimenpidesitoumus? Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettiin vuonna 2013. Kestävän kehityksen toimikunta päätti perinteisen strategian sijaan laatia kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan. Yritykset, yhteisöt, oppilaitokset, hallinto, puolueet, kaupungit sekä muut tahot voivat antaa oman konkreettisen toimenpidesitoumuksensa yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Tällä hetkellä sitoumuksia on annettu jo yli 700 kpl! Lue lisää tästä.

Säätiön saaman ”Vuoden suunnannäyttäjä”- tunnustuksen valintaperusteet olivat seuraavat: ”Tämä toimija on tarttunut härkää sarvista; se on ymmärtänyt, että raha ratkaisee kestävässä kehityksessä, minne rahaa kohdennetaan ja minne ei. Tämä toimija halusi miettiä miten se voisi omien sijoitustensa kautta edistää kestävämpää maailmaa. Tämä toimija on tietomme mukaan ensimmäinen säätiö, joka on tehnyt mittavan työn sijoitustensa kestävyyden arvioimisessa ja suuntaamisessa vastuullisempiin kohteisiin. Tämä säätiö on myös sitoutunut arvioimaan ja jatkuvasti parantamaan sijoitustensa kestävyyttä. Tämä toimija näyttää esimerkkiä muille säätiöille ja haastaa ne toimimaan aktiivisesti sijoitusten vastuullisuuden puolesta.”

Lue Säätiön kestävän kehityksen toimenpidesitoumus ”Kohti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää sijoitussalkkua” tästä.

Säätiö toteuttaa sitoumustaan yhteistyössä säätiön salkunhoitajan Evli Pankin kanssa.