Rahoitetut hankkeet vuodelle 2015- päätösten kriteerit ja linjaukset

Säätiön hallitus myönsi 6.11.2014 yhteensä 2,5 miljoonaa euroa apurahoja ympäristönsuojelua edistäviin tutkimus- ja viestintähankkeisiin vuodelle 2015. Hakukierrokselle jätettiin 314 apurahahakemusta, ja rahoitus myönnettiin 101 hankkeelle.

Rahoitetuissa hankkeissa määrittävänä tekijänä on hankkeen ratkaisukeskeisyys ja soveltamismahdollisuudet ympäristönsuojelussa. 

Asiantuntijalautakunta kiinnitti huomionsa hakemusten arvioinnissa seuraaviin kriteereihin:

  1. Tutkimuksen sopivuus säätiön rahoitettavaksi
  2. Tutkimussuunnitelma (aiheen omaperäisyys ja ajankohtaisuus, tutkimuksen toteutussuunnitelma, tulosten hyödynnettävyys ja ratkaisuhakuisuus ympäristönsuojelussa)
  3. Rahoitussuunnitelman realistisuus ja kohtuullisuus
  4. Tutkijan ja tutkimusryhmän pätevyys ja perehtyneisyys asiaan
  5. Yhteistyö muiden tutkijoiden, tutkimusryhmien tai organisaatioiden kanssa

Hylättyjen hakemusten taustalla voi myös olla seuraavat, hakuohjeistuksissa kerrotut linjaukset:

  1. Kukin tutkimusryhmä/stipendiaatti voi jättää vain yhden tutkimushankehakemuksen, eikä uudelle tutkimushankkeelle pääsääntöisesti myönnetä rahoitusta, jos ryhmällä/stipendiaattilla on parhaillaan käynnissä Nessling-hanke.
  2. Vuoden 2014 haussa (uudet hankkeet) sekä väitöskirja- että post doc- työskentelyyn haettavaa henkilökohtaista apurahaa tuli hakea stipendiaatin itse.
  3. Säätiö myöntää rahoitusta aputyövoiman palkkaukseen vain erityisen perustelluista syistä ja pääsääntöisesti vain henkilökohtaisen apurahan ohessa.
  4. Säätiön rahoitettavaksi esitettävän hankkeen tulee muodostaa oma itsenäinen kokonaisuutensa, ei pelkästään täydentää muuta rahoitusta. 

Apurahapäätöksistä voi tiedustella puhelimitse säätiön tutkimuspäällikkö Minttu Jaakkolalta p. 09 4342 5511

Maanantaina 10.11. klo 10-12
Tiistaina 11.11. klo 13.30-15.30
Keskiviikkona 12.11. klo 10-12

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajantasalla ja saat uusimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi.






Lisää aiheesta