Tyrmi Jaana

Hanke kehittää ja koostaa eri tieteenaloilta aktivoivia, vuorovaikutteisia ja tiedonhankintaa harjoittavia opetusmenetelmiä oppilaitosten ja vapaan sivistystyön avuksi luontosuhteen rakentamiseen osana ympäristökasvatusta.