Toivanen Maija

Geodiversiteetti järvien biodiversiteetin ja suojeluarvon mittarina Tämän Oulun yliopiston Maantieteen yksikössä tehtävän väitöstyön tavoitteena on selvittää geodiversiteetin potentiaalia järvien biodiversiteetin ja suojeluarvon mittarina. Biodiversiteetin näyttämönä toimiva geodiversiteetti jätetään ympäristötutkimuksessa usein huomioimatta osoitetusta vuorovaikutussuhteesta huolimatta. Tutkimus kyseenalaistaa lajirunsauden suvereenin aseman biodiversiteetin mittarina tuomalla mukaan lajien kehityshistoriallisen ja toiminnallisen monimuotoisuuden. Työn aikana kehitetään uusia, kustannustehokkaita, karkean mittakaavan seuranta- ja arviointimenetelmiä ympäristön muutoksen vauhdissa pysymiseksi hyödyntäen jo olemassa olevia laajoja aineistoja. Tutkimus keskittyy järviympäristöihin huomioiden kompleksisen ekosysteemin valuma-aluetason tarkastelulla ja kahdella eliöryhmällä (vesikasvit, kalat), minkä vuoksi tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä. Väitöstyössä tartutaan myös järviluonnon monimuotoisuuden suojelemisen kansainvälisiin haasteisiin.