Takala Tuomo

Kulttuurisella muutoksella kestävämpää yksityismetsätalouttaTutkimuksessa kehitetään agonistisen pluralismin teorian avulla metsäsuunnitteluun ja -neuvontaan uudenlaisia työkaluja, joiden avulla voidaan a) tunnistaa nykyisiin palveluihin heikosti istuvia, metsän ekologisia ja sosiokulttuurisia arvoja korostavia metsänomistaja, b) auttaa heitä elämään tavoitteidensa mukaisesti ja c) vapauttaa heissä piilevää potentiaalia metsien kestävämpään käyttöön.