Sivula Oskari

Hankkeen tavoitteena on 1) kartoittaa, ennakoida ja tutkia merkittäviä ympäristöeettisiä kysymyksiä, joita liittyy ihmisen toimintaan avaruudessa nyt ja tulevaisuudessa; 2) tarjota hyödyllinen eettinen viitekehys, jonka avulla näitä kysymyksiä voidaan tarkastella (pitkän aikavälin etiikka) ja 3) hyödyntää avaruutta filosofisena työkaluna, jonka avulla voi tarkastella perinteisiä ympäristöeettisiä kysymyksiä uudessa kontekstissa ja näin tarjota uusia näkemyksiä perinteisiin kysymyksiin maapallolla.