Ranta Kukka

Aikakautemme suurin ympäristökatastrofi ilmastonmuutos aiheuttaa nopeita muutoksia pohjoisilla alueilla. Väitöskirjatutkimukseni selvittää pohjoisen luonnon tilaa ja saamelaisten ympäristötietoutta alueen suojelijoina, sekä Suomen valtion kolonialistisia toimia erilaisten elinkeinointressien luomassa ristitulessa Jäämeren ratahankkeen esimerkillä.