Koivuporras-Masuka Kirsi

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on käyttää kulttuurisia ekosysteemipalveluita työkaluna kestävän elämäntavan ja inkluusion aikaansaamiseksi. Kulttuuristen palveluiden avulla rakennetaan hyvinvointia ja tunnesidettä luontoon, mikä toimii motivointityökaluna ajatusmallien muuttamiseksi. Hankkeessa kulttuuristen ekosysteemipalveluiden tutkimustuloksia ja maahanmuuttajiin keskittyvää asennetutkimusta hyödynnetään uusien koulutus- ja viestintäpalveluiden luomiseen sekä kotoutumispalveluiden kehittämiseen.

Sulje kuvaus