Hausmann Anna

Hankkeen tavoitteena on ymmärtää sosiaalisessa mediassa vallitsevien käsitysten monimuotoisuus maailmanlaajuisesta ympäristökriisistä sekä ihmisten mieltymykset mahdollisista toimista ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvien tavoitteiden edistämiseksi.
Sulje kuvaus