Hämäläinen Anna

Ravinteiden kestävä talteenotto yhdyskuntajätevesilietteestä yhdistämällä biokaasu- ja pyrolyysiprosessiTutkimuksen tavoitteena on kiertotalousajattelun mukainen kestävä ravinteiden kierrättäminen niiden pitkäaikaisen saatavuuden varmistamiseksi. Perusidea käsittelee yhdyskuntajätevesilietteen ravinteiden talteenottoa hyväksyttävässä muodossa käyttäen biologisia ja termokemiallisia prosesseja, minkä lisäksi tutkitaan käsittelyn vaikutus jätevesiperäisiin haitta-aineisiin. Prosessin energia- ja ravinnetaseiden sekä haitta-aineiden pitoisuuksien perusteella luodaan prosessikokonaisuudesta soveltamiskelpoinen mallinnus.