Anna Ylinen

Uusien biohajoavien polyestereiden tuotanto mikrobien avulla sellu- ja paperiteollisuuden vähänkäytetyistä sivuvirroistaTavoitteena on kehittää biologinen ja ympäristöystävällinen menetelmä, jolla voidaan tuottaa biopolymeerejä edullisesti, tehokkaasti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti paperiteollisuuden sivutuotteista. Sellua tuotetaan yksin Suomessa yli 7 miljardia kiloa vuodessa. Viidesosa siitä on toistaiseksi hyödyntämättömiä hemiselluloosapohjaisia 2-hydroksihappoja, joista voitaisiin polymeroida PHA-syntaasi -entsyymin avulla biohajoavia polyhydroksyalkanoaatti (PHA) –polymeereja. PHA –polymeereilla voidaan korvata maaöljypohjaisia muoveja muun muassa elintarvikkeiden pakkauksissa, vaatekuiduissa ja lääketieteellissä sovellutuksissa. Työssä valmistetaan PHA:n tuottoon optimoitu mikrobikanta ja määritetään syntyvien polymeerin ominaisuudet. Koska eri maaöljypohjaisten muovien korvaamiseen tarvitaan erilaisia PHA –polymeereja, pyritään työssä myös vaikuttamaan uusien polymeerien rakenteeseen. Tämä onnistuu tuottomikrobin aineenvaihduntaa ja kasvatusolosuhteita muuttamalla.