Zheng Yu

The mitigation of greenhouse gas emissions by manipulating water table level on peat soil growing grass in eastern Finland — mesocosm and field studiesTutkimuksen tavoitteena on määrittää boreaalisten turvepeltojen ilmastovaikutukset ja selvittää voidaanko näiden peltojen kasvihuonekaasupäästöjä hillitä muuttamalla veden pinnantasoa kentällä ja mesokosmoksissa. Lisäksi selvitetään reaktiivisten typpimonoksidin ja typpihapokkeen päästöt. Tutkimus tuottaa kriittisesti tärkeää tietoa vedenpinnan tason vaikutuksesta myös satotasoihin. Tätä tietoa tarvitaan pikaisesti maatalouden KHK-päästöjä koskevassa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. This project aims to determine the climatic impact of a boreal grassland cultivated on peat soils and the mitigation potential of the greenhouse gas emissions using water level manipulation in situ and in mesocosms. Also, the reactive nitric oxide and nitrous acid emissions will be studied. The outcome of the project will provide essential advice for feasible water table levels concerning reasonable grass yields. The data is urgently needed by policymakers for GHG mitigation plans of agriculture.