ENVIRONMENT SYMPOSIUM 2013

CONNECTING PEOPLE AND NATURE – THE PROMISE OF ECOSYSTEM SERVICES?

Nesslingin Säätiö järjesti järjestyksessään seitsemännen ympäristösymposion 3.–4. joulukuuta 2013. Symposiossa käsiteltiin ekosysteemipalveluita.

Luonto ja toimivat ekosysteemit tuottavat palveluja, jotka ovat hyvinvointimme  perusta. On tärkeää ymmärtää ekosysteemien toiminnan yhteys ihmisen hyvinvointiin, jotta voidaan pyrkiä palveluiden kestävään käyttöön. Ekosysteemipalveluiden käsitteellä pyritään laajentamaan näkökulmaa luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksesta ja luonnon tuottamien palvelujen arvosta. 

Symposion tavoitteena oli vahvistaa tietoisuutta erityisesti Suomen ekosysteemipalveluista ja niiden merkityksestä. Tavoitteena oli lisäksi edistää ekosysteemipalvelujen huomioon ottamista päätöksenteossa. Onnistunut symposio tuotti tuoreita näkökulmia ja antoi eväitä osallistujien omaan työhön ekosysteemipalveluiden parissa.  

Symposion ohjelma oli kaksipäiväinen. Ympäristöministeri Ville Niinistö piti symposion avajaispuheen. Ensimmäisenä päivänä ääneen pääsivät kutsutut asiantuntijat niin ulkomailta kuin kotimaastakin. Muilla osallistujilla oli mahdollisuus tuoda oma posteri avoimeen posterisessioon. Ensimmäisen päivän työskentelykieli oli englanti. 

Toisena päivänä lähestyimme aihetta käytännön ja paikallisen tason näkökulmista. Päivä alkoi yhteisellä tietoiskulla, josta jakauduttiin etukäteen valittuihin työpajaryhmiin. Toisen päivän työskentelykieli oli suomi. 

Symposio on osa Ympäristötiedon foorumin toimintaa. 

Interdisciplinary workshop: Connecting people and nature – The promise of ecosystem services?

Symposion yhteydessä järjestettiin englanninkielinen, jatko-opiskelijoille suunnattu kurssi: Connecting people and nature – The promise of ecosystem services? (4 ECTS). Kurssi on osa Helsingin yliopiston jatko-opintoja. Kurssille olivat tervetulleita jatko-opiskelijat kaikista yliopistoista.  

Tarkempi kuvaus kurssista englanninkielisillä sivuilla.

Kurssi suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikön, HENVI:n kanssa. 

Kurssi Helsingin yliopiston WebOodissa.

Symposion ohjelma

Lataa symposion ohjelma.