Julkunen Ville

Projektini tavoite on kehittää keinokasvatusmenetelmä Suomessa esiintyville iso- ja pikkujärvisimpukoille. Testaan lisäksi simpukoille luontaisen jatkuvan vedensuodatuksen hyödyntämistä vesiviljelyn tehostamiseksi patogeenisuodatuskokeilla. Hanke vastaa globaaliin tarpeeseen lisätä ympäristön kannalta kestävää ruoantuotantoa ja sen tuloksena saadaan kalanviljelylaitoksille vähäkustannuksinen ja helppohoitoinen sivuvirtatuote, joka käyttää ravinnokseen vedessä olevaa kiintoainetta ja puhdistaa vettä samalla jatkuvatoimisesti ravinteista ja infektioita aiheuttavista patogeeneista.