Inkeri Markkula

Maaperän hyppyhäntäiset ovat runsas ja lajirikas eläinryhmä, joka tunnetaan puutteellisesti. Hankkeen tavoitteena on tuottaa Suomen hyppyhäntäisille DNA-viivakoodikirjasto (250 lajia), sekä säilyttää taksonomista lajisto-osaamista tuottamalla valokuva- ja kestopreparaattikirjasto biomonitoroinnin ja lajistotutkimuksen työkaluksi. Hanke tuottaa hyppyhäntäisten monimuotoisuudesta ekosysteemien, lajiston, ja geneettisen tason tietoa, mikä edistää lajien runsauden, levinneisyyden ja uhanalaisuuden arviointia.